• Ms. Kristin Fite                 fitek@duvalschools.org
     
    Ms. Kate Richardson       richardsonk@duvalschools.org
     
    Ms. Christina Zori            zoric1@duvalschools.org